МЕДУЧЕТ SQL
Компьютерная программа
для лабораторий и медицинских центров
Как эффективнее использовать гематологический анализатор?

Возьмем, к примеру, общий анализ крови. Допустим, вы их делаете, в среднем, до 20 штук в день. В то же время ваш анализатор может делать их по 60 шт. в час. Получается, что загруженность прибора составляет 20 / (60 * 8) = 4% (при 8-часовом рабочем дне, без перерыва; это, конечно, перебор, но общую картину показывает). Абыдно, да?

Продаете вы общий анализ крови, в зависимости от пла... .

Читать далее...

 

Услуги предпринимателя на едином налоге в сфере информатизацииДекабрь 2010

Спрашивает Елена Козин, главный бухгалтер, ЧП

Податковим кодексом України (пп. 139.1.12) передбачено, що не можна включати до складу витрат оплату товарів, робіт та послуг проведену на користь підприємця-платника єдиного податку, крім оплати послуг в сфері інформатизації. Поясніть, що конкретно передбачає цей термін. Де можна побачити перелік цих послуг?Отвечает Анна Карась, бухгалтер-эксперт еженедельника «Главбух»

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2009, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 26.12. 2005 № 375,  діяльність у сфері інформатизації (клас 72.0) включає:

 • 72.10:
  • консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;
 • 72.21:
  • розроблення стандартного програмного забезпечення; (это наш официальный вид деятельности, записанный в свидительстве плательщика единого налога)
 • 72.22:
  • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем;
  • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
  • розроблення веб-сторінок;
  • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань;
 • 72.30:
  • оброблення даних;
 • 72.40:
  • діяльність, пов'язана з банками даних;
 • 72.50:
  • ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки.